www.rakayang.com
เว็บดูราคายางอันดับ 1 ของไทยกรุณาล็อคอิน ก่อนเข้าดูครับ
รายละเอีัยด
ผู้โพส
VIP ราคาประมูลยางก้อนถ้วยของกลุ่มสหกรณ์ ภาคอีสาน ประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 (อ่าน 62 )
เวลาโพส : 2020-06-01 16:34:10
admin
VIP ยางก้อนถ้วย/เศษยาง หน้าสวนทั่วประเทศประจำวันจันทร์ที่ 1 มิถุนายน 2563 (อ่าน 197 )
เวลาโพส : 2020-06-01 12:51:18
admin
VIP ราคาประมูลยางก้อนถ้วยของกลุ่มสหกรณ์ ภาคอีสาน ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 121 )
เวลาโพส : 2020-05-29 16:28:29
admin
VIP ดัชนีราคายางล่วงหน้าของ TOCOM อ่อนตัวลงเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐ (อ่าน 77 )
เวลาโพส : 2020-05-29 14:47:31
admin
VIP วันที่ 29 พฤษภาคมราคายางพาราของประเทศไทยยังคงเพิ่มขึ้น (อ่าน 86 )
เวลาโพส : 2020-05-29 14:42:28
admin
VIP ราคายางก้อน/เศษยาง หน้าสวน ประจำวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 188 )
เวลาโพส : 2020-05-29 12:24:12
admin
VIP ในวันที่ 28 พฤษภาคมราคายางพาราของไทยปรับตัวสูงขึ้นทางออนไลน์ (อ่าน 178 )
เวลาโพส : 2020-05-28 14:53:24
admin
VIP ราคาประมูลยางก้อนถ้วยของกลุ่มสหกรณ์ ภาคอีสาน ประจำวันพฤหัสฯที่ 28 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 133 )
เวลาโพส : 2020-05-28 10:34:30
admin
VIP ระยะสั้นอุปทาน-อุปทานยางธรรมชาติทั่วโลกจะยังคงอยู่ในระดับต่ำในเซี่ยงไฮ้ การส่งออกการค้ายางภายในประเทศยังไม่กลับมาเป็นปกติ (อ่าน 312 )
เวลาโพส : 2020-05-27 21:16:30
admin
VIP 27 พฤษภาคมราคายางพาราของประเทศไทยปรับตัวสูงขึ้นโดยทั่วไป (อ่าน 96 )
เวลาโพส : 2020-05-27 20:59:05
admin
VIP วันที่ 27 พฤษภาคมสำนักยางมาเลเซียจุดราคายางเพิ่มขึ้นในช่วงปลาย (อ่าน 87 )
เวลาโพส : 2020-05-27 20:51:25
admin
VIP ราคายาง TOCOM ปิดต่ำลงเนื่องจากความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐที่เพิ่มขึ้น (อ่าน 80 )
เวลาโพส : 2020-05-27 20:47:16
admin
VIP ราคาประมูลยางก้อนถ้วยของกลุ่มสหกรณ์ ภาคอีสาน ประจำวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 101 )
เวลาโพส : 2020-05-27 14:58:38
admin
VIP ราคาเศษยาง(ขี้ยาง) หน้าสวน ประจำวันอังคารที่ 26 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 549 )
เวลาโพส : 2020-05-26 13:14:14
admin
VIP ราคาประมูลยางก้อนถ้วยของกลุ่มสหกรณ์ ภาคอีสาน ประจำวัน ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 153 )
เวลาโพส : 2020-05-22 11:36:00
admin
VIP รวบรวมราคา FOB ประเทศ เวียดนาม ไทย มาเลเซีย และอินเดีย ประจำวันพฤหัสฯที่ 21 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 121 )
เวลาโพส : 2020-05-21 20:51:12
admin
VIP ราคาประมูลยางก้อนถ้วยของกลุ่มสหกรณ์ ภาคอีสาน ประจำวันพฤหัสฯที่ 21 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 140 )
เวลาโพส : 2020-05-21 16:02:37
admin
VIP อุปทานที่คาดว่าจะฟื้นตัวและปัจจัยพื้นฐานที่อ่อนแอของขั้วอุปสงค์ที่ไม่ดีการฟื้นตัวของราคาในอนาคตยังคงอยู่ในช่วงแคบ ๆ ระหว่าง 10,000-10,500 หยวน / ตัน (อ่าน 210 )
เวลาโพส : 2020-05-20 15:06:16
admin
VIP วันที่ 20 พฤษภาคมสำนักยางมาเลเซียมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นทุกวัน (อ่าน 135 )
เวลาโพส : 2020-05-20 15:00:41
admin
VIP ราคายางพาราของประเทศไทยส่วนใหญ่ทรงตัวในวันที่ 20 พฤษภาคม (อ่าน 137 )
เวลาโพส : 2020-05-20 14:55:26
admin
VIP ราคายางก้อนถ้วย(เศษยาง)รับซื้อหน้าสวนประจำวันพุธที่ 20 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 225 )
เวลาโพส : 2020-05-20 10:15:09
admin
VIP สำนักยางของมาเลเซียราคายางสปอตโดยทั่วไปปรับตัวสูงขึ้นในช่วงท้ายของการซื้อขาย (อ่าน 163 )
เวลาโพส : 2020-05-15 21:06:21
admin
VIP รายการราคายางพาราของอินเดียในวันที่ 15 พฤษภาคม (อ่าน 143 )
เวลาโพส : 2020-05-15 21:02:15
admin
VIP Huatai Futures: ยางพารารอติดตามอุปสงค์เข้า (อ่าน 125 )
เวลาโพส : 2020-05-15 20:39:38
admin
VIP ประมูลยางอีสาน ราคายางก้อนถ้วย วันที่ 15 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 245 )
เวลาโพส : 2020-05-15 11:01:47
admin
VIP (เพิ่มเติม) ราคารับซื้อ(หน้าสวน)เศษยาง/ยางก้อน 15/5/63 (อ่าน 277 )
เวลาโพส : 2020-05-15 09:16:53
admin
VIP ประมูลยางอีสาน ราคายางก้อนถ้วย วันที่ 14 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 192 )
เวลาโพส : 2020-05-14 19:44:30
admin
VIP รับซื้อหน้าสวน เศษยาง/ยางก้อน แต่ละพื้นที่ 14/5/63 (อ่าน 232 )
เวลาโพส : 2020-05-14 13:17:14
admin
VIP ราคาประมูลยางแผ่น ยางก้อนถ้วย ใต้ เหนือ จาก Trade Connex ประจำวันพฤหัสฯที่ 14 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 79 )
เวลาโพส : 2020-05-14 12:29:03
admin
VIP เช็คด่วน ยางก้อนถ้วย/เศษยาง รับซื้อหน้าสวน 13/5/63 (อ่าน 305 )
เวลาโพส : 2020-05-13 15:19:03
admin
1
>