Rakayang
เว็บราคายางอันดับ 1 ของไทย


กรุณาล็อคอิน ก่อนเข้าดูครับ
รายละเอีัยด
ผู้โพส
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 88 )
เวลาโพส : 2020-02-27 11:04:48
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 45.49 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.14 บาท/กก. ปริมาณยาง 59,158 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 126 )
เวลาโพส : 2020-02-26 11:14:55
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 217 )
เวลาโพส : 2020-02-25 11:12:22
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 298 )
เวลาโพส : 2020-02-24 11:07:13
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 87 )
เวลาโพส : 2020-02-21 11:06:14
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 144 )
เวลาโพส : 2020-02-20 11:03:55
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 45.29 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.52 บาท/กก. ปริมาณยาง 61,896 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 167 )
เวลาโพส : 2020-02-19 11:03:42
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 179 )
เวลาโพส : 2020-02-18 11:06:58
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 147 )
เวลาโพส : 2020-02-17 11:23:38
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 179 )
เวลาโพส : 2020-02-14 11:55:28
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 203 )
เวลาโพส : 2020-02-13 11:13:49
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 174 )
เวลาโพส : 2020-02-12 11:12:42
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 203 )
เวลาโพส : 2020-02-11 11:07:54
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 41.65 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.12 บาท/กก. ปริมาณยาง 137,920 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 205 )
เวลาโพส : 2020-02-07 11:08:10
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 41.53 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.83 บาท/กก. ปริมาณยาง 59,681 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 207 )
เวลาโพส : 2020-02-06 11:07:36
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 178 )
เวลาโพส : 2020-02-05 11:25:03
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 171 )
เวลาโพส : 2020-02-04 11:48:56
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 40.41 บาท/กก. ราคาลดลง -1.59 บาท/กก. ปริมาณยาง 150,341 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 276 )
เวลาโพส : 2020-02-03 11:03:51
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 (อ่าน 235 )
เวลาโพส : 2020-01-31 11:05:33
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 30 มกราคม 2563 (อ่าน 164 )
เวลาโพส : 2020-01-30 11:07:47
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 42.17 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.15 บาท/กก. ปริมาณยาง 80,896 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 29 มกราคม 2563 (อ่าน 181 )
เวลาโพส : 2020-01-29 11:06:06
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 42.02 บาท/กก. ราคาลดลง -0.43 บาท/กก. ปริมาณยาง 110,362 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 (อ่าน 270 )
เวลาโพส : 2020-01-28 11:13:44
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 (อ่าน 119 )
เวลาโพส : 2020-01-27 11:17:41
admin
VIP (ฉบับเต็ม)รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 (อ่าน 159 )
เวลาโพส : 2020-01-24 11:07:17
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 23 มกราคม 2563 (อ่าน 183 )
เวลาโพส : 2020-01-23 11:05:21
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 42.8 บาท/กก. ราคาลดลง -0.65 บาท/กก. ปริมาณยาง 54,427 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 22 มกราคม 2563 (อ่าน 146 )
เวลาโพส : 2020-01-22 11:15:46
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 (อ่าน 197 )
เวลาโพส : 2020-01-21 11:06:07
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 (อ่าน 252 )
เวลาโพส : 2020-01-20 11:03:18
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 (อ่าน 91 )
เวลาโพส : 2020-01-17 11:02:44
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 44.7 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.10 บาท/กก. ปริมาณยาง 167,448 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 16 มกราคม 2563 (อ่าน 187 )
เวลาโพส : 2020-01-16 09:11:56
admin
1
>