www.rakayang.com
เว็บดูราคายางอันดับ 1 ของไทยกรุณาล็อคอิน ก่อนเข้าดูครับ
รายละเอีัยด
ผู้โพส
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 41.52 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.33 บาท/กก. ปริมาณยาง 37,705 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 (อ่าน 42 )
เวลาโพส : 2020-06-02 11:10:03
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 (อ่าน 56 )
เวลาโพส : 2020-06-01 11:42:51
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 40.92 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.62 บาท/กก. ปริมาณยาง 51,113 กก. ร (อ่าน 64 )
เวลาโพส : 2020-05-29 11:11:54
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 40.3 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.08 บาท/กก. ปริมาณยาง 15,775 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 28 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 77 )
เวลาโพส : 2020-05-28 11:13:13
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 73 )
เวลาโพส : 2020-05-27 11:08:56
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 54 )
เวลาโพส : 2020-05-26 11:26:35
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 39.89 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.38 บาท/กก. ปริมาณยาง 17,397 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 82 )
เวลาโพส : 2020-05-22 11:14:06
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 21 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 103 )
เวลาโพส : 2020-05-21 11:17:49
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 89 )
เวลาโพส : 2020-05-20 11:12:14
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 86 )
เวลาโพส : 2020-05-19 11:11:59
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 151 )
เวลาโพส : 2020-05-18 11:15:34
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 39.69 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.19 บาท/กก. ปริมาณยาง 15,798 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 76 )
เวลาโพส : 2020-05-15 12:12:05
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 14 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 102 )
เวลาโพส : 2020-05-14 11:15:02
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 177 )
เวลาโพส : 2020-05-13 11:17:16
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 115 )
เวลาโพส : 2020-05-12 11:12:10
admin
VIP แจ้งตลาดกลางยางพารายางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ประจำวัน จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 126 )
เวลาโพส : 2020-05-11 08:06:32
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 39.82 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.02 บาท/กก. ปริมาณยาง 25,340 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 131 )
เวลาโพส : 2020-05-08 11:18:56
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 7 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 115 )
เวลาโพส : 2020-05-07 11:22:13
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 118 )
เวลาโพส : 2020-05-05 11:10:55
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 30 เมษายน 2563 (อ่าน 196 )
เวลาโพส : 2020-04-30 11:13:12
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 29 เมษายน 2563 (อ่าน 188 )
เวลาโพส : 2020-04-29 11:13:43
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 28 เมษายน 2563 (อ่าน 193 )
เวลาโพส : 2020-04-28 11:11:05
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563 (อ่าน 171 )
เวลาโพส : 2020-04-27 11:14:50
admin
VIP การประกาศของ Dashang ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการค้าขายกลางคืน (อ่าน 167 )
เวลาโพส : 2020-04-25 08:44:00
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 (อ่าน 226 )
เวลาโพส : 2020-04-24 11:11:20
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 23 เมษายน 2563 (อ่าน 219 )
เวลาโพส : 2020-04-23 11:12:53
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2563 (อ่าน 215 )
เวลาโพส : 2020-04-22 11:19:30
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 21 เมษายน 2563 (อ่าน 215 )
เวลาโพส : 2020-04-21 11:12:50
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 (อ่าน 217 )
เวลาโพส : 2020-04-20 11:26:56
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563 (อ่าน 214 )
เวลาโพส : 2020-04-17 11:15:41
admin
1
>