Rakayang
เว็บราคายางอันดับ 1 ของไทย


กรุณาล็อคอิน ก่อนเข้าดูครับ
รายละเอีัยด
ผู้โพส
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 42 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.25บาท/กก. ปริมาณยาง 1,571 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 78 )
เวลาโพส : 2020-02-27 10:36:03
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 89 )
เวลาโพส : 2020-02-26 11:02:30
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 41.42 บาท/กก. ราคาลดลง -1.48บาท/กก. ปริมาณยาง 6,300 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 154 )
เวลาโพส : 2020-02-25 10:40:32
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 42.9 บาท/กก. ราคาลดลง -0.39บาท/กก. ปริมาณยาง 2,895 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 165 )
เวลาโพส : 2020-02-24 10:35:57
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 43.29 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 1.24บาท/กก. ปริมาณยาง 12,225 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 150 )
เวลาโพส : 2020-02-21 10:38:38
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 118 )
เวลาโพส : 2020-02-20 10:37:12
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 171 )
เวลาโพส : 2020-02-19 10:37:50
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 127 )
เวลาโพส : 2020-02-18 10:36:04
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 41.25 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.27บาท/กก. ปริมาณยาง 3,950 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 143 )
เวลาโพส : 2020-02-17 10:40:33
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 40.98 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.18บาท/กก. ปริมาณยาง 480 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 128 )
เวลาโพส : 2020-02-14 10:39:31
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 40.8 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.06บาท/กก. ปริมาณยาง 7,249 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 171 )
เวลาโพส : 2020-02-13 10:46:12
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 106 )
เวลาโพส : 2020-02-12 10:37:22
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 40.44 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.04บาท/กก. ปริมาณยาง 3,115 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 157 )
เวลาโพส : 2020-02-11 10:36:36
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 226 )
เวลาโพส : 2020-02-07 10:37:20
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 215 )
เวลาโพส : 2020-02-06 10:34:47
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 39.89 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.29บาท/กก. ปริมาณยาง 6,159 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 213 )
เวลาโพส : 2020-02-05 10:35:41
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 211 )
เวลาโพส : 2020-02-04 10:55:48
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 2563 (อ่าน 220 )
เวลาโพส : 2020-02-03 10:53:40
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 31 มกราคม 2563 (อ่าน 131 )
เวลาโพส : 2020-01-31 10:37:43
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 30 มกราคม 2563 (อ่าน 147 )
เวลาโพส : 2020-01-30 10:49:53
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 40.3 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.45บาท/กก. ปริมาณยาง 2,437 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 29 มกราคม 2563 (อ่าน 112 )
เวลาโพส : 2020-01-29 10:40:18
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 39.85 บาท/กก. ราคาลดลง -0.65บาท/กก. ปริมาณยาง 4,152 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 28 มกราคม 2563 (อ่าน 195 )
เวลาโพส : 2020-01-28 10:57:56
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 27 มกราคม 2563 (อ่าน 210 )
เวลาโพส : 2020-01-27 10:51:26
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 (อ่าน 143 )
เวลาโพส : 2020-01-24 10:36:21
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 23 มกราคม 2563 (อ่าน 213 )
เวลาโพส : 2020-01-23 10:38:50
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 22 มกราคม 2563 (อ่าน 120 )
เวลาโพส : 2020-01-22 10:45:13
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 41.4 บาท/กก. ราคาลดลง -0.55บาท/กก. ปริมาณยาง 16,649 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 21 มกราคม 2563 (อ่าน 225 )
เวลาโพส : 2020-01-21 10:34:53
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 41.95 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.42บาท/กก. ปริมาณยาง 4,799 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 20 มกราคม 2563 (อ่าน 227 )
เวลาโพส : 2020-01-20 10:34:32
admin
VIP (ฉบับเต็ม)รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 17 มกราคม 2563 (อ่าน 265 )
เวลาโพส : 2020-01-17 10:36:27
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 16 มกราคม 2563 (อ่าน 237 )
เวลาโพส : 2020-01-16 08:39:05
admin
1
>