www.rakayang.com
เว็บดูราคายางอันดับ 1 ของไทยกรุณาล็อคอิน ก่อนเข้าดูครับ
รายละเอีัยด
ผู้โพส
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 2 มิถุนายน 2563 (อ่าน 22 )
เวลาโพส : 2020-06-02 10:44:20
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 1 มิถุนายน 2563 (อ่าน 27 )
เวลาโพส : 2020-06-01 11:39:57
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 66 )
เวลาโพส : 2020-05-29 10:49:48
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 28 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 65 )
เวลาโพส : 2020-05-28 10:42:54
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 27 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 63 )
เวลาโพส : 2020-05-27 10:47:30
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 68 )
เวลาโพส : 2020-05-26 11:15:00
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 118 )
เวลาโพส : 2020-05-25 10:57:49
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 22 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 108 )
เวลาโพส : 2020-05-22 10:45:48
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 21 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 74 )
เวลาโพส : 2020-05-21 10:57:29
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 20 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 69 )
เวลาโพส : 2020-05-20 10:46:00
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 19 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 90 )
เวลาโพส : 2020-05-19 10:57:59
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 18 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 135 )
เวลาโพส : 2020-05-18 10:42:01
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 15 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 79 )
เวลาโพส : 2020-05-15 10:54:34
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 14 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 114 )
เวลาโพส : 2020-05-14 10:45:44
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 13 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 167 )
เวลาโพส : 2020-05-13 10:47:00
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาด นครศรีฯ(จันดี) 37.86 บาท/กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 12 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 126 )
เวลาโพส : 2020-05-12 10:48:55
admin
VIP แจ้งตลาดกลางประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ประจำวัน จันทร์ ที่ 11 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 151 )
เวลาโพส : 2020-05-11 07:57:34
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา 37.25 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.22บาท/กก. ปริมาณยาง 1,749 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 116 )
เวลาโพส : 2020-05-08 11:07:10
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 7 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 138 )
เวลาโพส : 2020-05-07 10:47:03
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 5 พฤษภาคม 2563 (อ่าน 118 )
เวลาโพส : 2020-05-05 10:43:21
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 30 เมษายน 2563 (อ่าน 227 )
เวลาโพส : 2020-04-30 10:48:18
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 36.66 บาท/กก. ราคาลดลง -1.29บาท/กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 29 เมษายน 2563 (อ่าน 228 )
เวลาโพส : 2020-04-29 10:45:10
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 28 เมษายน 2563 (อ่าน 213 )
เวลาโพส : 2020-04-28 10:41:38
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 27 เมษายน 2563 (อ่าน 194 )
เวลาโพส : 2020-04-27 10:58:43
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 24 เมษายน 2563 (อ่าน 242 )
เวลาโพส : 2020-04-24 10:54:05
admin
VIP ราคาประมูลแผ่นดิบ : ตลาดสงขลา (ไม่มีปริมาณยาง) รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 23 เมษายน 2563 (อ่าน 244 )
เวลาโพส : 2020-04-23 10:46:15
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พุธ ที่ 22 เมษายน 2563 (อ่าน 204 )
เวลาโพส : 2020-04-22 10:47:56
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน อังคาร ที่ 21 เมษายน 2563 (อ่าน 214 )
เวลาโพส : 2020-04-21 10:46:36
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน จันทร์ ที่ 20 เมษายน 2563 (อ่าน 367 )
เวลาโพส : 2020-04-20 10:44:45
admin
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน ศุกร์ ที่ 17 เมษายน 2563 (อ่าน 234 )
เวลาโพส : 2020-04-17 10:46:21
admin
1
>