www.rakayang.com
เว็บดูราคายางอันดับ 1 ของไทย

หน้าแรก > ราคาประมูลยางแผ่นรมควัน(ฉบับเต็ม) > ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 39.9 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.29 บาท/กก. ปริมาณยาง 91,461 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 7 พฤศจิกายน 2562
ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 39.9 บาท/กก. ราคาเพิ่มขึ้น 0.29 บาท/กก. ปริมาณยาง 91,461 กก. รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 7 พฤศจิกายน 2562

ราคาประมูลแผ่นรมควัน: ตลาดสงขลา 39.9 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.29 บาท/กก.   ปริมาณยาง   91,461 กก. 
รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 7  พฤศจิกายน  2562

ยางแผ่นรมควันชั้น 3
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 39.90 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.29 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล สหกรณ์บริการขนส่งและการค้า จำกัด มือรอง 39.81 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)มือรองกับมือได้ต่างกัน0.09บาท  ปริมาณยาง   91,461 กก.   ปริมาณยาง   เพิ่มขึ้น13501กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  5 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 39.77 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.16 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัทศรีตรังแอโกรอินดัสทรี มือรอง 39.62 บาท/กก.  ผู้ประมูล สหกรณ์บริการขนส่งและการค้า จำกัดมือรองกับมือได้ต่างกัน0.15บาท  ปริมาณยาง   72,400 กก.   ปริมาณยาง   ลดลง-70400กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  5 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 39.81 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.20 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน) มือรอง 39.80 บาท/กก.  ผู้ประมูล สหกรณ์บริการขนส่งและการค้า จำกัดมือรองกับมือได้ต่างกัน0.01บาท  ปริมาณยาง   108,800 กก.   ปริมาณยาง   ลดลง-3480กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  6 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางยะลา0.00 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล 0.00 มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล #REF!มือรองกับมือได้ต่างกัน0.00บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้  

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 1-3 นน.272,661กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -60,379 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ส่วนราคาเฉลี่ยยางแผ่นรมควันคุณภาพดีวันนี้ 39.83 บาท/กก. ราคาเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 0.22 บาท/กก. จากวันก่อนหน้านี้

ยางแผ่นรมควันชั้น 4
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 39.80 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.10 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัท แอล.ที. การยาง จำกัด มือรอง 39.75 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท เซาท์อีสต์รับเบอร์ จำกัดมือรองกับมือได้ต่างกัน0.05บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   ลดลง-3170กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  6 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 38.80 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.30 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัท แอล ที การยาง จำกัด มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน38.80บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   ลดลง-100กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  1 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 39.30 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.01 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ มือรอง 38.88 บาท/กก.  ผู้ประมูล สหกรณ์บริการขนส่งและการค้า จำกัดมือรองกับมือได้ต่างกัน0.42บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  3 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางยะลา0.00 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล 0.00 มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล #REF!มือรองกับมือได้ต่างกัน0.00บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้  

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 4 นน.0กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -3,270 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ยางแผ่นรมควันชั้น 5
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 39.60 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.51 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัท แอล.ที. การยาง จำกัด มือรอง 39.55 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท เอ เอ รับเบอร์ จำกัดมือรองกับมือได้ต่างกัน0.05บาท  ปริมาณยาง   852 กก.   ปริมาณยาง   ลดลง-228กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  5 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 38.50 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.18 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัท แอล ที การยาง จำกัด มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน38.50บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  1 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 39.00 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.29 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์ มือรอง 38.40 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัดมือรองกับมือได้ต่างกัน0.60บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  3 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางยะลา0.00 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล 0.00 มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล #REF!มือรองกับมือได้ต่างกัน0.00บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้  

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น 5 นน.852กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -228 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ยางแผ่นรมควันชั้น ฟอง
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 39.60 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.30 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัท แอล.ที. การยาง จำกัด มือรอง 39.50 บาท/กก.  ผู้ประมูล บริษัท เอ เอ รับเบอร์ จำกัดมือรองกับมือได้ต่างกัน0.10บาท  ปริมาณยาง   10,170 กก.   ปริมาณยาง   เพิ่มขึ้น6990กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  8 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 38.50 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.28 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัท แอล ที การยาง จำกัด มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน38.50บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  1 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 38.88 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.09 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด มือรอง 38.80 บาท/กก.  ผู้ประมูล กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์มือรองกับมือได้ต่างกัน0.08บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   ลดลง-1480กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  3 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางยะลา0.00 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล 0.00 มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน0.00บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้  

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้น ฟอง10,170กก.ปริมาณยางวันนี้ เพิ่มขึ้น 5,510 กก. จากวันก่อนหน้านี้

ยางแผ่นรมควันชั้น คัทติ้ง
ตลาดกลางประมูลยางหาดใหญ่ (สงขลา) 34.20 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.15 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัท โจวี รับเบอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด มือรอง 34.15 บาท/กก.  ผู้ประมูล กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์มือรองกับมือได้ต่างกัน0.05บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   ลดลง-860กก. จากช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  6 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางสุราษฯ(โคออฟ) 33.90 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.30 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัท แอล ที การยาง จำกัด มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน33.90บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  1 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางนครศรีฯ(จันดี) 34.50 บาท/กก.  ราคาลดลง -0.55 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล บริษัท แอล.ที.การยาง จำกัด มือรอง 34.15 บาท/กก.  ผู้ประมูล กลุ่มเกษตรกรทำสวนธารน้ำทิพย์มือรองกับมือได้ต่างกัน0.35บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้  มีผู้เข้าร่วมประมูลทั้งหมด  4 ราย ราย

ตลาดกลางประมูลยางยะลา0.00 บาท/กก.  ราคาเพิ่มขึ้น 0.00 บาท/กก.  ผู้ชนะประมูล 0.00 มือรอง 0 บาท/กก.  ผู้ประมูล มือรองกับมือได้ต่างกัน0.00บาท  ปริมาณยาง   0 กก.   ปริมาณยาง   เท่ากับช่วงเช้าก่อนหน้านี้  

รวมปริมาณยางแผ่นรมควันชั้นคัทติ้ง 0กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -860 กก. จากวันก่อนหน้านี้

สรุปรวมปริมาณยางแผ่นรมควันทุกชนิดยาง283,683 กก.ปริมาณยางวันนี้ ลดลง -59,227 กก. จากวันก่อนหน้านี้


จัดทำโดย ทีมงาน www.rakayang.netเวลาโพส : 2019-11-07 11:08:20

( แสดงความคิดเห็น )
1
กระทู้ล่าสุด
รายละเอีัยด
ผู้โพส
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นรมควันชั้น3,ชั้น4,ชั้น5,ฟอง,คัตติ้ง ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 4 มิถุนายน 2563 (อ่าน 6 )
เวลาโพส : 2020-06-04 11:24:16
Rakayang
VIP รายละเอียดการประมูลยางแผ่นดิบคุณภาพดี,ชั้น4,ชั้น5 ณ.ตลาดกลางยางพาราประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 4 มิถุนายน 2563 (อ่าน 31 )
เวลาโพส : 2020-06-04 10:55:26
Rakayang
VIP (มาแล้ว) สรุปราคายางแผ่น เศษยาง เครฟ โรงงานทั่วปท.ประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 4 มิถุนายน 2563 (อ่าน 244 )
เวลาโพส : 2020-06-04 09:23:42
Rakayang
VIP (ฉบับเต็ม) จิบกาแฟ แลราคายาง ก่อนรับซื้อประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 4 มิถุนายน 2563 (อ่าน 299 )
เวลาโพส : 2020-06-04 08:14:46
Rakayang
VIP (เพิ่มเติม) ราคาน้ำยางโรงงานและลานท้องถิ่นทั่วไปประจำวัน พฤหัสฯ ที่ 4 มิถุนายน 2563 (อ่าน 116 )
เวลาโพส : 2020-06-04 07:01:02
Rakayang
VIP คุยหลังไมค์...วิเคราะห์ซื้อขายยางจริง(ล่วงหน้า)โดย ทีมงาน"ราคายางดอทคอม"ประจำวัน พุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 (อ่าน 297 )
เวลาโพส : 2020-06-03 20:45:04
Rakayang
VIP คาดการณ์ราคาเปิดน้ำยาง(พรุ่งนี้)ณ.โรงงาน 4/6/2563 (อ่าน 200 )
เวลาโพส : 2020-06-03 16:43:03
Rakayang
VIP มองราคาหลังปิดตลาดยาง TOCOM - SHFE แนวรับ-แนวต้านระยะสั้น ประจำวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2563 (อ่าน 280 )
เวลาโพส : 2020-06-03 15:03:01
Rakayang
VIP แนวโน้มราคาน้ำยางข้น60% และราคาเศษยาง ยางเครฟ (อ้างอิงตลาดมาเลเซีย-อินโดนิเซีย) ประจำวันที่ 3 มิถุนายน 2563 (อ่าน 209 )
เวลาโพส : 2020-06-03 14:56:46
Rakayang
VIP จิบกาแฟ แลราคายาง ก่อนรับซื้อประจำวัน พุธ ที่ 3 มิถุนายน 2563 (อ่าน 360 )
เวลาโพส : 2020-06-03 09:34:32
Rakayang

กรุณาล็อคอิน ก่อนเข้าดูครับ